ARCHITECTUUR FILMFESTIVAL
ROTTERDAM
4 - 8 OKTOBER 2017 
FILM - STAD - ARCHITECTUUR
en nl

ARCHITECTUUR FILMFESTIVAL
ROTTERDAM
4 - 8 OKTOBER 2017 
FILM - STAD - ARCHITECTUUR
en nl

(land in stukken). Over grondspeculatie in Normandië. meer >>>
Films
Kunstenares Wapke Feenstra zorgt voor een ontmoeting tussen Friese en Colorado boeren. meer >>>
Films
Het verhaal van een kleine boer en zijn twee zonen. Zij verzetten zich tegen de stad die hun land wil annexeren.
meer >>>
Films
In 1978 legde Johan van der Keuken vast hoe opkomende industrieën Neerlands platte jungle in rap tempo veranderden.  meer >>>
Films
Een kleine vertelling over het laatste oogstjaar van een boer in Zeeuws Vlaanderen. meer >>>
Films
Het Friese dorpje Rottevalle wordt in 1953 uitverkoren tot voorbeelddorp voor de modernisering van de landbouw. meer >>>
Films
Tentoonstelling en film in het Nieuwe Instituut. meer >>>
Artikelen
About Urk and tradtionalism meer >>>
Films
Documentaire over Sicco Mansholt, grondlegger van het Europees landbouwbeleid. meer >>>
Films
Films
A Chinese farmer defies the allure of the city and decides to return to the countryside.  meer >>>
Programma 2007

Publicatie: 5-4-2010

Persoonlijk portret van Sicco Mansholt. meer >>>
Films