ARCHITECTUUR FILMFESTIVAL ROTTERDAM
VOLGEND FESTIVAL IN 2015

Thema's

Debat+Film
Architectuur
in de
Tussentijd

Festival editie:  AFFR 2011
slide 0slide 1slide 2
Studium Generale en Erasmus Cultuur organiseren dit debat over de vraag hoe ons gedrag én de vormgeving van de stad de afgelopen jaren zijn beïnvloed. Door de financiële en ecologische crisis lijkt het denken en bouwen in termen van "steeds groter, hoger en kolossaler" te verschuiven naar het "vergroenen" van de stad en het ontwikkelen van locale, kleinschalige initiatieven. In de ruimte tussen plan en oplevering zien bewoners en kleine ondernemers kans om tijdelijk culturele en ecologische projecten te laten opbloeien, zeker nu deze 'tussentijd' steeds langer lijkt te worden. Aan de hand van tal van filmfragmenten, gaan denkers en doeners met elkaar in discussie over de stedelijke ruimte van de toekomst en de architectuur in deze tussentijd. Welke voorbeelden van kleinschalige projecten zijn, los van de 'markt', tot stand gekomen? In hoeverre sluiten deze projecten aan op hedendaagse uitdagingen m.b.t. veiligheid in de stad? Hoe verandert de opkomst van nieuwe (mobiele) media ons gedrag in de openbare ruimte? En is een nieuwe 'vormgeving van de publieke ruimte' eigenlijk wel wenselijk?

Met o.a. Jan Konings (architect), dr. Gijs van Oenen (filosoof EUR, schrijver van o.a. het boek Nu even niet: hoe emancipatie en democratie ons dwars gaan zitten, te verschijnen najaar 2011 bij Van Gennep) en drs. Robin van den Akker (filosoof EUR en mede-oprichter van metamodernism.com). I.s.m. AFFR en het Institute for Urban Housing and Development Studies

Foto's: Hotel Transvaal  

[Tags]stadssymfoniesorteer Thema's
[39 resultaten]

related links